Curriculum Vitae
László Borhi

Personal
Born: Budapest, 23 Nov 1961

Contact
e-mail: lborhi@tti.hu
phone: 224-6700/651
mobile:30-39-33-526

Work

Currently: Senior Research Fellow, Hungarian Academy of Sciences, Institute of History
2005 – 2006: Holder of the „Ránki György” Hungarian Chair, Indiana University, Bloomington Indiana, USA
2002: Guest professor, Ph. D. program in American studies, ELTE University Budapest
2001 summer: Guest professor, University of New Orleans Summer School, Innsbruck, Ausztria
1999 – 2000: Holder of the „Ránki Gyögy” Hungarian Chair, Indiana University, Bloomington Indiana
1998, two months: Guest researcher, Norwegian Nobel Institute, Oslo
1997 Spring: Holder of the Ránki György Hungarian Chair, Indiana University
1996 Fall: Fulbright Visiting Professor, Department of History, Dartmouth College New Hampshire
1994-2000: Research Fellow, Institute of History, HAS
1994 January-June: Visiting Researcher, Cold War International History Project, Woodrow Wilson Center, Washington D.C.
1989-1994: Junior Research Fellow, Institute of History HAS
1989-1993: Guest Lecturer, Department of English, Pécs University

Grants

2008: Hungarian-American Enterprise and Scholarship Fund, Guest Researcher, The Elliot School of International Affairs, George Washington University, Washington, D.C.
2001-2003: Bolyai Research Grant, Hungarian Academy of Sciences
1999: Research Grant of the Russian Academy of Sciences
1999-2001: Research Grant, National Research Fund
1996: Soros Foundation, research in Moscow
1995: École des Hautes Études En Sciences Sociales, reseasch grant
1988: Soros Foundation Grant for studies at Indiana University

Education

1991: Summer School in International Relations, Exeter College, Oxford, UK
1988-1989: Indiana University Bloomington Indiana, History and Political Science, post graduate studies
1981-1986: ELTE University, History – English Major

Degrees

1999: "kandidátus" of historical science, HAS
1993: egyetemi doktor, ELTE BTK/University doctor, ELTE University
1991: Master of Arts, Indiana University

Languages

Native Hungarian; English, French; reading only: Italian, Russian

Research Activities

Currently: The International Context of the regime Change in 1989-1990; /Hungarian – US Relations between 1945-1991; Communist Reprisals in Hungary, 1945-1956; The Soviet Union’s foreign policy towards India, 1955-1989

Awards

1995: The Ránki György Prize of the Hungarian Historical Association
2006: Gold Cross of Merit of the Hungarian Republic; Bezerédj Zoltán Prize

Selected Publications

Books
Hungary, volume I 420-422, The Hungarian Uprising of 1956, volume 1, 422-424., János Kádár, volume 2, 483-484. in Ruud Van Dijk szerk.: Encyclopaedia of the Cold War (New York-London: Routledge, 2008),

Magyarország a hidegháborúban, 1945-1956 – A Szovjetunió és az Egyesült Államok között Budapest: Corvina Kiadó, 2005.

Hungary in the Cold War – Between the Soviet Union and the United States, 1945-1956 Budapest – New York: CEU Press, 2004.

Iratok a magyar-amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957-1967 (az iratokat válogatta, szerkesztette, a bevezet? tanulmányt, jegyzeteket írta, az annotált névmutatót összeállította Borhi László) Budapest: Ister, 2002.

A Vasfüggöny mögött – Magyarország nagyhatalmi er?térben 1945-1968 Budapest: Ister, 2000.

Megalkuvás és Er?szak – Az Egyesült Államok és a szovjet térnyerés Magyarországon, 1945-1949 Debrecen: KLTE, 1997.

Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945-1990 (annotált kronológia) Budapest: História, 1994.

Documents Diplomatiques français sur le Bassin des Carpates, Vol. IV (Redacteur en Chef: Magda Ádám) Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.

Pannon Enciklopédia: A magyarság kézikönyve, szerk. Kuczka Péter (Budapest: Pannon, 1993)

Pannon Enciklopédia: A magyarság története. szerk.: Kuczka Péter Budapest: Dunakanyar, 1994.

Papers
Magyarország függetlensége és a Nyugat 1943-1989, in Magyarics Tamás – Lojkó Miklós szerk.: Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára Budapest, 2008, 6-41. o.

The International Context of Hungarian Transition, 1989: The View from Budapest in Frédéric Bozo et. al. ed.: Europe and the End of the Cold War – A Reappraisal (New York-London: Palgrave, 2008) 78-92.

„Magyarország kötelessége a Varsói Szerz?désben maradni” – az 1989-es átmenet nemzetközi összefüggései magyar források alapján Külügyi Szemle VI. évfolyam 2-3. szám, 255-272.

Az Egyesült Államok és a Balkán az 1990-es években in Frank Tibor szerk.: Gyarmatokból impérium Gondolat, 2007. 253-270.

Amerikai elképzelések az új világrendr?l 1945-ben Feitl István - Földes György szerk.: 1945 a világtörténelemben – milyen jöv?t képzelt el magának a világ. Napvilág, 2006. 33-46.

Washington és a magyarországi új kurzus in Sipos Levente szerk.: Nagy Imre és Kora, IV. Nagy Imre Alapítvány, 2006. 181-193.

„Az Ujjunkat sem akarjuk mozdítani” avagy a háborúból való kiugrás esélyei in Markó György szerk.: Háború, hadsereg összeomlás. Zrínyi, 2005. 33-46.

A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után in Rácz Margit szerk.: Uniós kihívások az ezredfordulón (Budapest, 2005), 11-64.

Was American Foreign Policy Really Tragic? Journal of Cold War Studies, Volume 7, no. 1, Winter 2005, Harvard-MIT (peer reviewed) 168-174.

A magyar-amerikai viszony változásai, 1957-1978 in Kiss J. László, Gazdag Ferenc szerk.: Magyar külpolitika a huszadik században Budapest: Zrínyi Kiadó, 2004, 81-132.

’We Hungarian Communists are Realists’: János Kádár’s foreign policy in the light of Hungarian-US Relations, 1957-1967 Cold War History, Vol. 4, No. 2 (January 2004) Frank Cass journal (peer reviewed)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc jelent?sége a világpolitikában in Horváth Miklós szerk.: Tizenhárom nap amely…Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc történetéb?l. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2003. 17-32.

Some Thoughts on Historical Scholarship’s Contribution to International Relations Theory Hungarian Journal of American Studies, (peer reviewed) Fall 2002, Vol. 8, No. 2. 111-122.

Liberation or Inaction: The United States and Hungary in 1956 In Erwin Schmiedl ed.: Die Ungarnkrise und Österreich (Wien: Böhlau, 2002)

Empire by Coercion: The Soviet Union and Hungary in the 1950s. Cold War History Volume I, Issue 2, (January 2001-2002) Frank Cass journal (peer reviewed), 47-72.

Soviet Economic Imperialism and the Sovietization of Hungary in Varsori – Calandri eds.: The Failure of Peace in Europe 1943-1948 (Basingstoke: Palgrave, 2001), 171-183.

The Merchants of the Kremlin: The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary Woodrow Wilson Center Cold War International History Project Working Paper Series, no. 28, 2000. 61 o.

Some Questions of Soviet-Hungarian Relations, 1945-1955 Hungarian Studies, 2000, 14. 1-45.

Rollback, Liberation, Containment or Inaction? U. S. Policy towards Eastern Europe in the 1950s Journal of Cold War History Volume I, Issue I, Fall 1999, Harvard-MIT, 67-110.

The Great Powers and the Hungarian Crisis of 1956 Hungarian Studies, 1998, 237-277.

Hungarian Historical Scholarship and New Findings in the History of 20th Century International Relations Hungarian Studies, 1997, 135-142.

A hívatlan birodalom. Magyarország és a szovjet hegemónia, 1945-1953. Valóság, 1998, 11.

Az Egyesült Államok kelet-európai politikájának néhány kérdése, 1948-1956. Történelmi Szemle, 37. 1995. 3. 277-300.

Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon. Történelmi Szemle, 35. 1993. 3-4. 339-360.

The United States and the Origins of the Cold War. Hungarian Studies, 7. 1991-1992. 1-2. 43-70. o.

Az Egyesült Államok külpolitikája Közép-Kelet-Európában, 1943-1947 in Dunay Pál szerk.: Konfliktus és Együttm?ködés, 5, 1988. 33-80.

A francia biztonságpolitika és a szovjet-amerikai leszerelési tárgyalások Reykjavik után, francia szemmel, Uo. 289-310.

Articles
Demokraticky experiment, nebo brutalny sovetizace? Madarska cesta ke komunismu 1945-1948 Dejiny a Soucasnost, 2007/7

USA: a megsegítés és cserbenhagyás dilemmája História, 2006/10.

Az Egyesült Államok Kelet-Európa-tervei História 2005/5

Franco és az 1956-os magyar forradalom História, 1998/9-10

Háború és belpolitika História 1994/9-10

A magyar-amerikai viszony változásai História, 2004/8

Magyar-szovjet viszony, 1945-1955 História, 2003/10

„Dics?ségesen alkalmatlan” – Churchill História, 2003/7

Az USA és Afganisztán História, 2001/8

Az Egyesült Államok és Kelet-Európa, 1989 História 2001/4

A hidegháború Rubikon 1997/10

Bizalmatlanság és biztonság. Amerikai-szovjet kapcsolatok az enyhülés id?szakában História, 1997, 9-10.

Az Egyesült Államok és a szovjet zóna História, 1996 9/10

Az USA államszerkezete. História, 1995/8

A Monroe-elv História, 1994/2

Az USA és a versailles-i békeszerz?dés História, 1994/2

A rasszizmus ellen. A fajgy?lölet felszámolása az Egyesült Államokban. Rubicon, 3. 1992/5 32-34.

Jugoszlávia és az amerikai külpolitika, 1945-1964 História, 1992/4

Agybeteg volt-e Wilson és Roosevelt? História, 1990 5/6