CURRICULUM VITAE

I. Personal particulars:

Name: András KISS
Nationality: Hungarian
Place of birth, date: Budapest, 1st September, 1981.
Family status: Married
E-mail adress: and981@freemail.hu, kiss.andras@mol.gov.hu
Work place: National Archaives of Hungary (MOL), H 1014, Budapest, Hess András square 5. Central phone: (+36 1) 225 2860, Room: 393. Web site: www.mol.gov.hu

II. Qualifications:

2007 PhD training at the Eötvös Loránd University (History PhD School of Modern Ages after 1945) PhD supervisor: Zsuzsanna Varga, associate professor
2007 State examination in English.
International language exam: The European Language Certificate TIT-TELC Language Center, Frankfurt am Main

2000-2005 MA in history (superviser: Gusztáv D. Kecskés, Ph.D., Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences)
MA in history with teaching qualification
MA in Museology (superviser: Ferenc Glatz, member of the Hungarian Academy of Sciences, Director, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences)
Eötvös Loránd University (Budapest) Faculty of Arts

1996-2000 Jedlik Ányos High School, Budapest

III. Work experience:

2009 Research associate for the project: Hungary and United Nations supported by OTKA (superviser: Gusztáv D. Kecskés, PhD)

2008 - ... Archivist, Hungarian National Archives (MOL), section of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs 1945-1964

2008 Research associate at the Cold War History Research Center, Budapest. Archival research on Hungarian West-German relations, the question of West Berlin and the Conference on European Security and Cooperation, (1965-1975)

2005-2008 Research fellow at the Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences. Field of research: history of the Hungarian youth movement, between 1945 and 1956, Hungarian socialist industrial policy from 1945 to 1956 with special respect for the history of Csepel Automobil Factory

2007 Lecture on "The special relations of the youth with the working competition movement in the period of industrialization in the fifties" (Széchenyi István University, Kautz Gyula Economic Faculty, Györ, 7, November 2007.)

2006 Research work on the occassion of 50th anniversary of the 1956 Hungarian Revolution (international relations of Hungary 1953 1958, chronology of Hungary's relations to the United Nations)

2004-2005 Archival research for my dissertations in the Hungarian National Archives, Municipal Archives of Budapest, Archives of the Institute of Political History, Budapest

2003 Participation in collecting data and documents and in organizing the international conference: "New Central and Eastern European Evidence on the the Cold War in Asia", Hungarian Academy of Sciences (31, October - 1, November 2003)

2002 Research associate at the Cold War History Research Center, Budapest (superviser: Csaba Bekes, Ph.D. director) Field of research: chronology of Hungarian Afghan relations, participation in building different databases, collecting rchival documents.

IV. Prizes

September, 2004 State Scholarship of the Republic for two semesters (2004/2005)

V. Publications:

Hungarian embassies and other diplomatic missions 1945 1978. Edited by Levente GAJDÓCSI, András KISS. Source: A szocializmus útján: A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája, 1944. szeptember 1980. április. (On the Road of Socialism: The Popular Democratic Transition and the Chronology of the Build-up of Socialism, September 1944 - April 1980). 2nd edition, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982. pp. 603 630. p. www.coldwar.hu
KISS András: Rétegszervezetek a magyar ifjúsági életben 1945 1950 között különös tekintettel a baloldali tömörülésekre és annak pártirányítására. Új Ifjúsági Szemle, 2006/3. 11 34. p.

KISS András: Kronológia az 1946 1964 közötti magyar ENSZ kapcsolatokról. In: A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben 1956-1963. Tanulmányok, dokumentumok és kronológia. Szerkesztette: BÉKÉS Csaba KECSKÉS D. Gusztáv. Magyar ENSZ Társaság, 2006. 137 164. p.

KISS András: Magyarország nemzetközi kapcsolatai 1953-1958. Kronológia. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerk.: BÉKÉS Csaba. 1956-os Intézet - Gondolat Kiadó, Budapest, 2006. 337-367. p.

LÁSZLÓ Kürti: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class. Pluto Press. London Sterling, Virginia. 2002. 296. A könyvet ismerteti: Kiss András. Világtörténet, 2006. tavasz-nyár. 86-87. p.

KISS András - GYÖRI László: Bibliográfia. In: Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. 2. b?vített kiadás. Gondolat, Budapest, 2006. 345-376. p.

A Magyar Cserkészfiúk Szövetsége és az Úttör?mozgalom "egyesülése" 1948-ban. Összeállította: TRENCSÉNYI László. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2006. 195 p. A kötetet ismerteti: Kiss András. Neveléstörténet, History of Education. 2006/3-4. 154-158. p.

KISS András: A Csepel Autógyár történetér?l. Múltunk, 2007/2. 50-65. p.

KISS András: A versenymozgalom és az ifjúság sajátos viszonya az 50-es évek iparosításában. In: "20. századi magyar gazdaság és társadalom". Országos konferencia. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gy?r, 2007. november 8. Szerk.: Honvári János. Gy?r, 2008. 72-92.

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom története 1944. október-1948. március. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007. 296. A kötetet ismerteti: Kiss András. Múltunk, 2008/3.

VI. Language skills:

Hungarian
English - Intermediate level (certificate of international language exam)

VII. Computer knowledge:

Microsoft Word, Excel, Outlook, Internet