Curriculum vitae

Attila Kolontári

 

Date of Birth: 26 October 1968
E-mail: kolontari@freemail.hu,

Place of work: University of Kaposvár, Faculty of Pedagogy (Kaposvár, Guba S. u. 40. 7400)
Previous place of work: Pedagogical Institute of Illyés Gyula College, Pécs University, Szekszárd 2001-2008

Scientific degree: Ph.D. (2007)

The theme of the PhD dissertation: Hungarian-Soviet diplomatic and political relations 1920-1941.

Education:

1988-1995 Eötvös Loránd University, Budapest
Faculty of Arts
History
Russian Language and Literature


1996-1999 Pécs University
Faculty of Arts
Department of Modern History
PhD course: Europe and Hungary in the 19th and 20th Centuries

Languages:
Russian (advanced level)
English (intermediate level, "c"-type state examination)

Scholarships:

Febr - May 1989: Leningrade State University
Russian Language and Literature studies
March - April 1992: Herzen State University of St. Petersburg
Russian Language and Literature studies
September - December 1993: Herzen State University of St. Petersburg
Russian Language and Literature studies, work on history thesis
March - April 1998: Scholarship of the Soros Foundation; Russian Academy of Sciences, Institute of Slavonic Studies, Moscow; research for PhD dissertation in several Russian archives and libraries
July - August 2001: Scholarship of the Hungarian-Russian Joint Committee of Historians, Moscow
research for PhD dissertation in several Russian archives and libraries
January, May-June 2002: Scholarship of the Ministry of National Cultural Heritage, Moscow
research for PhD dissertation in several Russian archives and libraries
May-June 2005: Scolarship of the Hungarian Academy of Sciences, Moscow research for PhD dissertation in several Russian archives and libraries. Invited by the Institute of Slavonic and Balcan Studies of the Russian Academy of Sciences
November 2007: Scolarship of the Hungarian Academy of Sciences, research in several Russian archives and libraries into the theme: Russian white-emigration in Hungary 1920-1941. Invited by the Institute of Slavonic and Balkan Studies of the Russian Academy of Sciences


Research activity:

Participation in other research projects:
Central-Europe, changes in its definition and borders in the 19th-20th centuries; Pécs University, Faculty of Arts, Department of Modern History
The image of Russia and the Soviet Union in the text-books on history in Eastern-European countries; AIRO-XX (Association of Researchers of the Russian Society, Moscow)

Membership in research workshops, institutes:
Cold War History Research Center Budapest, since 1999
Centre of Research into the History and Culture of Eastern-Europe and the Balkan, Pécs since 2001
Research Centre for Modern Russian and Soviet History - MOST, University of Pécs, deputy director since 2004.

Teaching activity:

Occupation: assistant lecturer

Taught subjects
1. History of Hungary from the Conquest to the Collapse of Austro-Hungarian Monarchy
2. History of Hungary in the 20th Century
3. Hungarian Culture and Civilization
4. Cultural History from the Antiquity to the Period of Enlightenment
5. Politology
6. EU-Studies

Publications

Essays, articles

- A Bund: Általános Zsidó Munkásszövetség Litvániában, Lengyelországban és Oroszországban. [The Bund: The General Jewish Worker's Association in Lithuania, Poland and Russia] In: Zsidók Oroszországban. Ed.: Krausz Tamás, Bp. 1995. pp. 96-120.
- Magyar-szovjet tárgyalások a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételér?l. Berlin, 1924. [Hungarian-Soviet negotiations concerning the establishment of diplomatic and economic relations. Berlin, 1924] In: Kutatási füzetek, Történelem Doktori Program, Ed.: Ormos Mária Kánya József Pilkhoffer Mónika, Pécs, 1999. pp. 3-29.
- Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij - adalékok egy katonai életpálya vitás kérdéseihez. [Michail Nicolayevich Tuhachevsky - data about the disputed questions of a soldier's career] In: Az Illyés Gyula Pedagógiai F?iskola Társadalomtudományi Tanszékének Közleményei. 1. kötet, Ed.: Bebesi György, Szekszárd, 1999. pp 133-147.
- A magyar sajtó Oroszország-képe az 1920-as évek els? felében [The image of Russia in the Hungarian Press in the first part of the 1920s] In: IPF Tanszéki Közlemények 3. kötet, Ed.: Bebesi György Szekszárd, 2000. pp. 83-98.
- Peregovori ob ustanovlenii diplomaticheskih i ekonomicheskih otnosheniy mezhdu SSSR i Vengerskim Korolevstvom v 1924. [Hungarian-Soviet negotiations concerning the establishment of diplomatic and economic relations in 1924] In Otechestvennaja Istorija, 1999/4. pp. 152-162.
- Sekretnije peregovori po ruminskomu voprosu (dokumenti). [Secret talks on the Rumanian question. Documents] In: Istoricheskiy arhiv 1999/5. Ed.: Chernobayev, A. pp. 182-188.
- Ustanovlenie diplomaticheskih otnosheniy mezhdu Vengerskim Korolevstvom i Sovetskim Soyuzom v 1934. [The establishment of Hungarian-Soviet diplomatic relations in 1934] In: Specimina Nova. Ed.: Bebesi György, Pécs, 2001. pp. 236-256.
- Nacionalizmus, nagyorosz sovinizmus a sztálini ideológiában. [Nationalism, Great-Russian chauvinism in Stalin's ideology] In Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 1. Hatalmi ideológiák a szláv népek körében. Ed.: Bebesi György, Pécs, 2001. pp. 227-240.
- A Külügyi Népbiztosság munkatársának feljegyzése a magyar-szovjet kapcsolatok perspektíváiról (1939 szeptember). Dokumentumközlés [The record of a member of the People's Comissariat of Foreign Affairs of the USSR about the perspectives of Hungarian-Soviet relations. Document]; In: IPF Tanszéki Közlemények, 4. köt. Ed.: Kolontári Attila, Szekszárd, 2001. pp. 173-179.
- Magyar-szovjet kapcsolatok 1925-1934. [The Hungarian-Soviet relations 1925-1934] In: IPF Tanszéki Közlemények, 5. köt. Ed.: Kolontári Attila, Szekszárd, 2002. pp. 66-113.
- Rossia v vengerskih uchebnikah istorii [Russia in Hungarian school-books on History.] In: Starie i novie obrazi v sovremennih uchebnikah istorii. Ed.: Bordyugov, Gennadiy Bomsdorf, Falk, Moskva, AIRO Fond Fridriha Naumana, 2003. pp. 15-42.
- Áldozat vagy összeesküv?. A Tuhacsevszkij-ügy útveszt?i. [Victim or conspirator. The cobwebs of Tuchachevsky-case] In: In: Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 3. Orosz Arcképcsarnok konferenciakötet. Ed.: Csibi Norbert Miszler Tamás, Pécs, 2004. pp. 126-147
- Kolontári Attila: A diplomáciai kapcsolatok felvétele Magyarország és a Szovjetunió között 1934-ben. [The establishment of diplomatic relations between Hungary and the Soviet Union in 1934] In: Múltunk 2004/3. sz. Ed.: Sipos Levente, pp. 120-156
- Kolontári Attila: Sztálin beszéde a katonai akadémiák végz?s hallgatói el?tt 1941. május 5-én. [Stalin's speech before graduating students of Military Academies on the 5th of May 1941] In: Öt kontinens. Az ELTE BTK Új- és jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei. Ed.: Majoros István, Bp. 2004. pp. 143-155.
- Kolontári Attila: Illyés Gyula a Szovjetunióban. [Gyula Illyés in the Soviet Union] In: Új Dunatáj, 2004/4. sz. Ed.: N. Horváth Béla, pp. 40-51.
- Kolontári Attila: The Hungarian Embassy to Moscow and the Soviet Embassy to Budapest. In: Specimina Nova, 2004. Ed.: Bebesi György Vitári Zsolt, pp. 63-86.
- Kolontári Attila: Magyar követség Moszkvában, szovjet követség Budapesten. [The Hungarian Embassy to Moscow and the Soviet Embassy to Budapest] In: PTE IGYFK Tudományos Közlemények 7. köt. Ed.: Kolontári Attila Papp László, Szekszárd, 2004. pp. 45-74.
- Kolontári Attila: A magyar diplomácia és az 1935-ös szovjet-csehszlovák kölcsönös segítségnyújtási szerz?dés. [The Hungarian diplomacy and the mutual assistance agreement between Czechoslovakia and the USSR] In: Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. (A PTE Történelem Doktori Programjának kiadványa), Ed.: Fischer Ferenc Vitári Zsolt Vonyó József, Pécs, 2005. pp. 210-226.
- Kolontári Attila: "Az egyik legstabilabb határszakasz Európában". [One of the most stable borders in Europe] MOSZT könyvek I. Oroszország és a Szovjetunió a 19-20. században. Ed.: Bebesi György Polgár Tamás, Pécs, 2006. pp. 118-136.
- Kolontári Attila: A Szovjetunió és az els? bécsi döntés. [The Soviet Union and the first Vienna Award] In: Limes, Dél-Felvidék 1938-1944. 2007/2. sz. Ed.: Seres Attila, pp. 21-35.
- Attila Kolontari: Liberalizm na Wegrzech w okresie miedzywojennym. [Liberalizm in Hungary in 1920-1930th] In: Liberalizm v Europie. In: Liberalizm w Europie. Ed.: Edward Wisniewski, Lodz. 2008. pp. 209-221.
- Attila Kolontari: "Transylvania to us, Bessarabia to you!" In: Öt kontinens. (Szerk: Majoros István), ELTE, Bp. 2008. pp. 187-213.
- Attila Kolontari: "Odna iz samih stabilnih granic v Evrope" K istorii sovetsko-vengerskih otnosheniy 1939-1941. [One of the most stable borders in Europe. To the History of Hungarian-Soviet relations in 1939-1941] In: Srednaya Evropa: Problemi mezhdunarodnih i mezhnacionalnih otnosheniy. V pam'ati prof. Islamova, Tofika Muslimovicha (Szerk. Stikalin, A.) Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézet, Aleteia kiadó, Moszkva-Szentpétervár, 2008. pp. 350-369.
- Kolontári Attila - Seres Attila: Az 1917-es orosz forradalom "exportjának" kérdéséhez. [To the History of the question of the export of the bolshevik revolution] In: Világtörténet (Szerk: Bíró László), 2008 tavasz-nyár. pp. 60-71.

Reviews, criticism
- B. P. Kurasvili: Istoricheskaya logika stalinizma. [Kurashvili, B. P: The historical logics of Stalinism] In: Klió. 1998/1.
- V. A. Nevezhin: Sindrom nastupatelnoy vojni. [Nevezhin, V. A: The syndrome of offensive war] In: Klió. 1999/3.
- T. Krausz: Sovjetskij termidor. [Krausz, T: The Soviet thermidor] In: Századok. 1999/5.sz.
- 1917 és ami utána következett. [1917 and what followed] In: Múltunk, 2001. 2-3. sz.
- Gy. Bebesi: A feketeszázak. [The Black Hundreds] In: Múltunk, 2003. 1. sz.